فرم درخواست

دولوميت Dolomite

Dolomite

 داراي فرمول شيميايي CaMg(Co3)2 در سيستم هگزاگونال متبلور مي‌شود ساختمان آن شبيه كلسيت است. همچنين نام نوعي سنگ رسوبي است كه بيشتر از 50 درصد كاني كلسيت و دولوميت دارد بطوريكه درصد دولوميت آن از كلسيت بيشتر مي‌باشد. از انواع معروف آن دولوميت زين‌اسبي (saddle) است.

فرمول : CaMg(Co3)2

 سيستم : هگزاگونال
    
واكنش با اسيد : در اسيد كلريدريك گرم مي‌جوشد.
    
رنگ : ته رنگ صورتي گوشتي، گاهي سفيد، خاكستري، سبز، قهوه‌اي يا سياه و بي‌رنگ است.

خواص تشخيص: غيرقابل گداختن است. قطعات بزرگ آن در اسيد كلريدريك رقيق به‌آرامي خورده مي‌شود ولي در اسيد كلريدريك گرم مي‌جوشد دولوميت پودر شده در اسيدكلريدريك سرد به راحتي حل مي‌شود. نوع كريستالين دولوميت با داشتن سطوح خميده و رنگ صورتي گوشتي قابل تشخيص است.

 پيدايش : كاني دولوميت در بيشتر نقاط دنيا يافت مي‌شود. بخصوص به صورت لايه‌هاي رسوبي يا اينكه به صورت مرمر دولوميتي در سنگهاي دگرگوني و از جايگزيني مقداري منيزيم به جاي كلسيم در آهكهاي اوليه دولوميت به صورت ثانويه ايجاد مي‌شود. در رگه‌هاي هيدروترمال به خصوص در رگه‌هاي سرب و رويي كه سنگهاي آهكي را قطع كرده‌اند ديده مي‌شود.

 كاربرد : از سنگ خرده شده آن را براي اجزاء سيمان، سنگ ريزسازي جاده و راه‌آهن و ... به عنوان كمك ذوب در ذوب، تصفيه آهن و ساير فلزات، به عنوان خنثي‌گر اسيديته خاك و بهبود گياهان در زمينهاي كشاورزي، به عنوان منبع تهيه آهك‌، به عنوان سنگ ساختماني، عايقهاي نسوز در مبدل‌هايي كه در توليد استيلهاي قليايي كاربرد دارند بكار مي‌رود.

 علت نامگذاري: به افتخار شيميدان معروف آلماني دولومي نامگذاري شده است.