فرم درخواست

عکسهای سیلیس

 در  این یخش عکسهایی از سنگ دانه بندی جهت نمایش ارائه می گردد

سیلیس یا اکسید سیلیسیم

si

 سیلیس یا اکسید سیلیسیم با فرمول شیمیایی SiO2 فراوان‌ترین ترکیب اکسیدی موجود در پوسته زمین است. سیلیس در طبیعت به‌صورت آزاد و یا به‌صورت ترکیب با سایر اکسیدها وجود دارد.