فرم درخواست

فلورین

 

این کانی به رنگ های زرد ، سبز ، صورتی, آبی ، بنفش ، بی رنگ و گاهی سیاه بوده و در سیستم کوبیک متبلور می شود. به صورت نیمه شفاف بوده و دارای جلای شیشیه ای است .  وزن مخصوص این کانی 3/18 و سختی آن 4 می باشد.

 

عکسهای فلورین

 در  این یخش عکسهایی از فلورین جهت نمایش ارائه می گردد

فروش فلورین

 

کانی فلورین یا فلوئوریت به فرمول شیمیایی CAF2 مهمترین کانی فلوئور در طبیعت میباشد که می توان فلوئور را از آن بدست آورد.