فرم درخواست

ورميكوليت

 

ورميكوليت نام عمومي گروهي از سيليكاتهاي آلومينيوم فرومنيزيم دار بوده كه از نظر شيميائي مشابه اسمكتيت هاي تري اكتائدر و از نظر ساختمان مشابه تالك ميباشد.

 

ورميكوليت ها از نظر بار الكتريكي و خاصيت تورم پذيري در حد واسط ميكاها و اسمكتيت ها قراردارند. ورميكوليت تحت تاثير شوك حرارتي (حدود 800 درجه سانتي گراد) حدود 20 تا 40 برابر حجم اوليه افزيش حجم يافته و ورقه ورقه ميشود و تا نزديكي نقطه ذوب يعني 1350 درجه سانتيگراد خاصيت نسوزندگي بسيارخوبي از خود نشان ميدهد.ماده معدني ورميكوليت بعد از استخراج از معدن واقع در منطقه كليبر به كارخانه فراوري جهت پرعيارسازي ،انبساط و دانه بندي واقع در نزديكي معدن حمل ميشود.مشخصات فيزيكي و شيميائي ورميكوليت خام و فراوري شده درجداول زير ارائه گرديده است:

تركيب شيميائي ورميكوليت خام :

SiO2

Al2O3

MgO

Fe2O3

CaO

K2O

Na2O

TiO2

BaO

MnO

L.O.I

Tot.

33.9

15.7

14.8

12.9

5.7

0.97

0.16

0.12

0.20

0.03

14.9

99.20

 .:: مقادير عددي برحسب درصد است.◄  مشخصات فيزيكي ورميكوليت خام و منبسط :
 

ورميکوليت - تجمع کروي شکل بلورهاي کوچک ورقه اي (با سوزنهاي روتيل ) عرض تصوير برابر 62 ميليمتر است

◄  موارد مصرف:
كاربرد ورميكوليت منبسط بدليل سه خصوصيت مهم آن يعني جرم حجمي پائين تر ، عيق بودن آن در مقابل حرارت و صدا و قابليت تعويض كاتيوني بالا ميباشد. از اين رو عمدتا" در توليد مصالح ساختماني ، صنايع عايق كاري و در تهيه كودها و سموم و كشاورزي مورد استفاده قرار ميگيرد. توليد جهاني ورميكوليت منبسط در سال 1995 ميلادي معادل 606 هزار تن بوده است. ايالات متحده آمريكا و افريقاي جنوبي بزرگترين توليد كننده ورميكوليت منبسط هستند. همچنين در ايران هيچ واحد توليدي ورميكوليت منبسط وجود نداشته و كليه نياز كشور به اين ماده ، از خارج تهيه ميگردد.

صنايع مصرف كننده

ويژگيهاي موردنياز

محل كاربرد

صنايع ساختماني - ساخت كوره هاي صنعتي - كوره هاي آجرسفال – پركننده وسايل اكوستيك سيمان عايق كاري سبك وزن – صفحات كف و سقف

عايق حرارتي-عايق صوتي-وزن مخصوص پائين-خاصيت نسوزندگي-قابليت قالب گيري نهائي-الاستيته بالا-عدم وجودترك-شوك پذيري بال

ساختمان

ساختمان كوره ها، ديگهاو واگن هاي حمل شمش فلزات در صنيع ذوب فلزات و فولاد صنايع پتروشيمي- آجرهاي نسوز – لنت ترمز ، كلاج – گل حفاري-ريخته گري و قالب بندي – دفن زباله هاي راديو اكتيو

ضريب هدايت حرارتي بسيار پائين

صنعت

به عنوان مواد افزودني در خوراك دام ، طيور و شيلات جهت جذب و انتقال عناصر مفيد و دفع سموم ، عامل بهبود خاك به دليل مقاومت در مقابل تغييرات سريع PH، جذب آب و عناصر مفيد و تهويه خاك ، تهيه كودهاي سبك وزن با قابليت تجزيه زياد، تهيه سموم دفع آفات نباتي ، تهيه خاكهاي مصنوعی

قابليت تعويض كاتيوني وجود فضاهاي خالي در ورميكوليت

كشاورزی

افزيش سرعت جوانه زدن ، ريشه گرفتن و تسريع رشد

ماهيت استريل و سبك وزن بودن، عايق بودن حرارتي جهت مقاومت در مقابل تغييرات حرارتي ، ايجاد تخلخل در خاك ، تعويض كاتيونی

باغبانی

در صنايع رنگسازي، آماده سازي مواد پلاستيك ضربه گير در بسته بندي بهنگام حمل و نقل ، توليد مواد نرم كننده نسوز

پر كننده ، نسوزندگی

ساير موارد