فرم درخواست

کاربردهای کربنات کلسیم

 

کربنات کلسیم به نام‌های گچ فرنگی، سنگ آهک، کلسیت، آراگونیت، سنگ مرمر شناخته شده است.  فرمول شیمیایی کربنات کلسیم CaCO3 ، شکل ظاهری  نوع خالص آن  پودر سفید و ناخالص آن کرم رو به سفید می باشد. چگالی کربنات کلسیم g/cm³  83/2-71/2، در دمای °۸۲۵ سانتی‌گراد تجزیه می‌شود. شکل مولکولی خطی دارد و غیر مشتعل می باشد.

عکسهای کربنات کلسیم

 در  این یخش عکسهایی از کربنات کلسیم جهت نمایش ارائه می گردد