فرم درخواست

مشخصات عمومی گارنت

Garnet

 

نام گارنت Garnet يا گرونا از واژه لاتين گراناتوس Grenatos به معني شبيه به دانه گرفته شده است زيرا دانه هاي سرخ رنگ اين کاني شبيه دانه ميوه انار است.

 

عکسهای گارنت

 در  این یخش عکسهایی از گارنت جهت نمایش ارائه می گردد